Държавната агенция за закрила на детето подписа споразумение за сътрудничество със СУ „Св. Климент Охридски“

Държавната агенция за закрила на детето и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ подписаха споразумение за сътрудничество. В него е записано, че двете институции ще си партнират в обмяната на опит и експертиза, също и в съвместна организация на мероприятия, свързани с децата и семейството, както и в областта на кариерното развитие, продължаваща квалификация и студентски практики и стажове.

„За Държавната агенция за закрила на детето сътрудничеството със Софийския университет е изключително важно. И досега винаги диалога и партньорството ни са били ползотворни, но днешното споразумение още повече ще надгради постигнатото между институциите ни. Предстоят ни много общи инициативи и съвместна работа“, каза д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето

Ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев също изтъкна важността на споразумението на Алма матер и ДАЗД, като подчерта, че съвместните им дейности ще допринесат и за професионалната реализация на студентите.

В документа е записано, че двете институции ще си сътрудничат в реализирането и изпълнението на национални стратегии и програми, както и в разработването на проекти за развитие на политиките за закрила на деца и съпътстващите ги дейности.

Също така споразумението дава възможност експерти от ДАЗД да участват като преподаватели в учебни програми във Факултетa по педагогика. Ще бъде осъществявана и експертна дейност и сътрудничество от страна на академичната общност при провеждане на изследвания, анализи и оценки към ДАЗД. Друга цел на споразумението е и съвместно организиране на дейности за повишаване на професионалната квалификация на преподаватели и експерти чрез представяне на реални казуси и проблеми от практиката и оказване на помощ при тяхното решаване.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *