За пръв път от години се закрива университет

За първи път от много години предстои да бъде закрит университет – това е частното Европейско висше училище по икономика и мениджмънт в Пловдив (ЕВУИМ). Това става ясно от проекторешение на МС, с което се предлага на Народното събрание да закрие въпросното учебно заведение.

Решенията за откриване, преобразуване или закриване на университети се вземат именно от парламента. След като проектът бъде гласуван от депутатите, както се очаква, университетите в България – държавни и частни – ще намалеят официално от 52 на 51.

Първоначално частното висше училище е създадено като Европейски колеж по икономика и управление (ЕКИУ) с решение на Народното събрание от 2001 г. През 2015 г. е преобразувано и преименувано на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт-Пловдив (ЕВУИМ), като специализирано частно висше училище в областта на приложната икономика, бизнеса и управлението. Любопитно е, че в него е преподавал бившият министър-председател Жан Виденов (премиер от 1995 до 1997 г.)

През 2017 г. то е получило институционална акредитация (с оценка 7.95) за срок от 5 години, валидна до 2022 г. Тъй като след това висшето училище не е подало документи за нова институционална акредитация в законоустановените срокове, от МОН са изискали информация за намеренията на учредителите за по-нататъшното му функциониране, както и за броя на обучаваните студенти. До момента не е получен отговор.

Информация обаче е получена в Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). През 2020 г., с официално писмо, ректорът на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт е информирал НАОА, че Академичният съвет е взел решение да отправи искане към учредителя за закриване на частния университет. На 4 май 2022 г. валидността на институционалната му акредитация е изтекла. През януари 2024 г. е изтекла и програмната акредитация на двете професионални направления, в които има право да обучава – администрация и управление и икономика.

„Към настоящия момент всички акредитации на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт са изтекли, като в НАОА няма постъпило искане за подновяване нито на институционалната акредитация на висшето училище, нито на програмната“, пише в мотивите за закриването му.

По данни на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към днешна дата няма данни за действащи, прекъснали или в процес на дипломиране студенти и докторанти в Регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти и за текущ академичен състав в Регистъра на академичния състав. Също така ЕВУИМ не е подавало такава информация към НАЦИД от зимния семестър на учебната 2020/21 г. Затова и предложението на МС е частният университет да бъде закрит.

В рейтинговата система също не се откриват данни от предходните години за университета, за който само пише, че е с „изтекла акредитация“. От проекта на МС става ясно, че архивът на частното висше училище ще премине към Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив, като просветният министър ще определи комисия, която да упражни контрол при предаването на архива.

Експерти отдавна предупреждават, че рано или късно ще има закривания или сливания на университети заради демографската криза в страната. Потенциал за привличане на повече студенти университетите виждат в държави извън ЕС, но с уговорката, че има целенасочена държавна политика и облекчаване на процедурите по прием на кандидат-висшисти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *