МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПРЕДЛАГА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Измененията ще осигурят устойчивост на програмите за компенсиране, справедливо третиране на всички икономически субекти и подобряване на инвестиционния климат   Устойчивост на дейностите по компенсиране на клиентите заради високите енергийни …

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПРЕДЛАГА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Read More