Стартира процедурата за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма.

Процедурата „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ ще финансира с над 235 млн. лв. подобряване на енергийните характеристики на сградите, чрез изпълнение на …

Стартира процедурата за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма. Read More