Аксиния Джурова

Аксиния Добрева Джурова е български учен, специалист в историята на изкуството, филологията и кодикологията. Тя е член-кореспондент на Българската академия на науките от 2008 г. Дъщеря е на генерал Добри Джуров. Завършва Българска филология в Софийския университет (1965) и История и теория на изкуството …

Аксиния Джурова Read More