1,5 милиона лева струва най-скъпото прилагателно

Това не са рекордите на Гинес. Това е стойността на глобата, която отнесе „Олинеза Премиум” от Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/. Глобата е потвърдена от пет членен състав на Върховен административен съд /ВАС/ и това прави  Решението необжалваемо. КЗК е задължена да го изпълни.

Глобата  наложена на  „Олинеза Премиум“ ООД е за пусканато на пазара на продукт с подвеждащо наименование – „домашна майонеза“.  Жалбата е подадена още през 2017 г. от фирма „Консул“  ООД, която произвежда майонеза  „Краси“.

Състав на КЗК, разгледал случая, намира, че е налице нарушение на Закона за защита на конкуренцията, защото дори и да не допускат, че въпросната майонеза е приготвена в домашни условия, потребителите биха очаквали тя да е приготвена с продукти, използвани у дома, а продуктът съдържа яйчен прах. „Нито е обичайно, нито е толкова достъпно, потребителите да използват яйчен прах при приготвяне на домашна храна вкъщи. Такъв продукт не се предлага свободно в магазинната мрежа и няма практика за използването му в домашни условия. Поради изложеното, като е именуван един продукт като домашен, дори и да предполага, че не е изготвен в домашни условия, потребителят има очакване, същият да бъде приготвен със съставките, с които би бил приготвен в домашни условия, още повече предвид изобразеното на етикета на продукта яйце, а не яйчен прах. Не би могло да се приеме и че наименованието на процесния продукт не създава предимство за производителя му пред производителите на други майонези, които не са именувани „домашни“, но съдържат същите съставки. Не може да се очаква от потребителя, че пазарувайки в магазинната мрежа, би се запознал със съставките на всички сходни продукти и би установил еднаквия им състав, но въпреки това би избрал точно продукта, носещ означението „домашен“ или пък информирано, би избрал друг продукт по някакви различни съображения“, е записано с мотивите към решението за налагането на глобата.

От „Олинеза“ са спрели производството на продукта „домашна майонеза“ още през октомври 2018 г. Въпреки това нарушението е факт и санкцията е 4%  от нетните приходи от продажби на дружеството за 2019 г.Според „Олинеза Премиум” Решението подлежи на обжалване пред ВАС, но становище на компетентни по темата юристи казва, че на практика Решението на КЗК не може да бъде обжалвано по същество-например размера на наложената санкция. Могат да бъде обект на обжалване нарушаване на процесните правила, като например да е нарушено правото на защита в процеса пред КЗК, в който процес е наложена споменатата санкция.Тази възможност е доста противоречива, но духът на АПК е такъв- административният акт трябва да може да се обжалва. Важно е да се обърне внимание, на факта, че КЗК не е променила решението си, а е изпълнила СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ на ВАС 5-членен състав, което е задължително за КЗК и което е НЕОБЖАЛВАЕМО.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *