25 учени от БАН са сред най-добрите в света

25 учени от БАН са сред първите два процента топ учени в света според класация на Стандфордския университет, съобщи Българската академия на науките.

Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 под-области. Тя е съставена въз основа на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и др.

Освен от БАН, в класацията фигурират имената и на учени от Софийския университет „Св. Кл Охридски„, ХТМУ и др. висши училища, сред които са членовете на Академията акад. П. Кралчевски, чл. кор. Н. Денков, чл. кор. Н. Витанов, чл. кор. Д. Цалев и чл. кор. К. Данов.

Ето и списъкът на учените от БАН по реда на появяването им в класацията, както и мястото, което заемат в съответната област:

Име, област

Красимир Атанасов № 150 в Изкуствен интелект и обработка на изображения

Константин Хаджииванов № 53 във Физикохимия

Вася Банкова № 91 в Медицинска и биомолекулярна химия

Димо Кашчиев № 740 в Химическа физика

Дечко Павлов № 377 в Енергия

Станислав Василев № 573 в Енергия

Андрей Милчев № 527 във Флуиди и плазми

Донка Андреева № 389 във Физикохимия

И. Аврамов № 3496 в Приложна физика

Стойчо Язаджиев № 1825 в Ядрена физика и физика на частиците

Александър Милчев № 1274 в Енергия

Дочи Ексерова № 2124 в Химическа физика

Виолета Великова № 3598 в Биология на растенията и ботаника

Д. Карагьозова № 985 в Машиностроене и транспорт

Владимир Добрев № 1942 в Ядрена физика и физика на частиците

Ивайло И. Христов № 833 в Биомедицинско инженерство

Александър Рашев № 882 в Биомедицинско инженерство

Иван Гуцов № 3598 в Приложна физика

Весела Цакова № 1263 в Енергия

Милен Георгиев № 732 в Биотехнологии

Красимир Панайотов № 667 в Оптоелектроника и фотоника

Стефан Армянов № 3054 в Енергия

Александър Караманов № 3598 в Материали

Павел Пешев № 3978 в Материали

Цветан Дашев № 869 в Космонавтика и аеронавтика

Автор:

news.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *