С обществена поръчка сменят стари отоплителни уреди с екологични в Пловдив

Пловдивчани, желаещи да да сменят печките с твърдо гориво с модерни отоплителни уреди за сметка на общината, могат да подават заявления. Приемането на документи продължава и през следващата година. Попълнените и подписани декларации се подават на място в дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на Община Пловдив или се изпращат по e-mail на електронната поща на отдела. В отговор подателят ще получи входящ номер по декларацията си. Община Пловдив вече е обявила обществена поръчка за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на над 6 хиляди устройства за битово отопление, с които безплатно ще бъдат подменени старите печки на дърва и въглища. Проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ се финансира чрез ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ от Кохезионния фонд на ЕС и от националния бюджет. Целта на подмяната е да се постигне съществено подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината като се намалят емисиите на фини прахови частици от битовото отопление. От години замерванията показват изключително лошо качество на въздуха в Пловдив и спешни мерки са необходими. Поръчката е за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на уреди за отопление на електричество, природен газ, топлофициране, пелети и радиатори. Тя е на обща стойност 10 707 137,30 лв. без ДДС и е разделена на пет обособени позиции, както следва: Климатици: 5 788 941,88 лв. без ДДС; Пелетни системи: 3 839 941,71 лв. без ДДС; Системи на природен газ: 612 454 лв. без ДДС. Радиатори: 322 582,41 лв. без ДДС. Осигуряване на шестима ОВК (отопление, вентилация и климатизация) специалисти: 143 217, 33 лв. без ДДС. Броят на уредите е прогнозен и е за целия период на проекта, който приключва на 31.12.2023 г. Заедно с монтажа на новите уреди, е предвиден и демонтаж и извозване на старите отоплителни устройства. За тези дейности ще бъде обявена допълнителна обществена поръчка.

www.stroitelstvoimoti.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *