Среща между министъра на икономиката и потребителски организации

На 20.01.22 год. В Министерство на икономиката се проведе среща между министъра на икономиката Корнелия Нинова и представители на шест национални потребителски организации, на която беше обсъден законопроекта за колекторските фирми. Министър Нинова представи основните моменти в проектозакона за колекторските фирми. В него за първи път се предвижда да има публичен регистър на фирмите, които се занимават със събиране на вземания. Той ще се води в Министерството на икономиката и индустрията от Комисия за защита на потребителите /КЗП/. На брифинг след срещата председателят на КЗП Димитър Маргаритов заяви:

youtube канал: Димитър Маргаритов

Действително досега имаше една празнота в нормативната уредба и това доведе до тези неприятни случаи. Контролът ще се осъществява с извършването на проверки – физически, документални и със съдействието на органите на реда, когато това е необходимо. Както стана ясно има случаи на принуда и тормоз, упражняване понякога дори и на насилие. Най важното е, че ще бъдат налагани санкции. Комисията има богат опит в осъществяване на контрол, когато този контрол е описан ясно и категорично в действащ нормативен акт. Надявам се, че това ще се случи много скоро. Най съществените нови моменти в този закон са, че самото оспорване от страна на длъжника на това, че той дължи нещо, независимо дали е една стотинка, или десет хиляди лева, трябва да доведе до незабавното прекратяване на дейността по събирането му от колекторите и казусът да отиде в съда, където както знаете, той има последната дума за основанието и размера на това задължението.