Д-Р ХАСАН АДЕМОВ: ДПС БИ ПОДКРЕПИЛО ЕДИНСТВОТО И САМО НАМАЛЯВАНЕ НА ДДС ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ.

Дискусията за това дали да има единна или диференцирана ставка за ДДС е изключително сериозна през последните няколко години.
Тя се активира винаги, когато стартира бюджетната процедура. Но в ситуация на кризи тази тема отново намира привърженици. Това заяви зам.-председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика д-р Хасан Адемов, член и на здравната комисия в НС, по време на дебатите в пленарна зала по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Той предвижда намаляване на ДДС за лекарствата.

Защо в комисията по здравеопазване ДПС подкрепи предложения законопроект с няколко уговорки? Защото ако става въпрос единствено и само за лекарствени продукти това е регулирана материя. Там има наредба за пределните цени на лекарствените продукти, има цена на производител, която се определя като най-ниската в 9 европейски страни-членки на Европейския съюз. След това има цена на търговец на едро, има цена на търговец на дребно. И нулевата ставка моментално ще даде отражение върху крайната цена на потребителя, обясни д-р Адемов.

Това е изключително важно, защото ако не се постигне крайна цена за потребител, която да удовлетворява покупателната способност на българските граждани, това означава, че нищо не сме направили, както не направихме нищо с, например, диференцирането на ставката за ресторантьорския и хотелиерския бизнес, каза Хасан Адемов. И подчерта, че този бизнес цените за хората не са намалени, а приходите на фирмите са увеличени. Защото независимо от диференцираната ДДС ставка, ние предложихме и друга мярка – увеличихме минималния осигурителен доход в този сектор, за да могат представителите на този бизнес да са възползват от мярката за съхранение на заетостта 60 на 40. Тогава благодарение на тези две кумулативни предложения се стигна до увеличаване на приходите, но без да доведе до намаляване на цените за крайния потребител, обясни д-р Адемов.

По отношение на останалите стоки, защо казвам, че бихме подкрепили единствено и само предложението за нулева ставка на ДДС на лекарствените продукти. Съгласно Европейското законодателство може да има една единствена нулева ставка и най-много две диференцирани ставки, но не по ниски от 5%. Това е ноторно ясно, както се казва в данъчно право, подчерта Хасан Адемов. И разясни къде е големият проблем. През последните 10-15 години нашата парламентарна група поддържала единната ставка с широка данъчна основа, защото българската данъчна администрация има опита да работи точно по този начин. Най-лесно се администрира единната данъчна ставка. Българската данъчна администрация няма сериозен и надежден опит за това да администрира диференцирана ставка на ДДС. От тук идват големите притеснения и голямото съмнение, че приходите в бюджета ще бъдат намалени, каза д-р Адемов.

В Закона за публични финанси е казано, че докато няма предложение за компенсиращи механизми за преодоляване на възможния дефицит, няма как в рамките на бюджетната година да се приемат такива предложения. Но от друга страна пък съвсем спокойно може да се приемат от другата бюджетна процедура или от очакваната актуализация на бюджета сега през месец юни. Така, че по отношение на приходите и разходите нещата трябва да бъдат достатъчно балансирани, за да не се стига до увеличаване без това достатъчно високия дефицит, продължи народният представител от ДПС.

По отношение на нулевите ставки за продуктите от малката потребителска кошница. Ние от нашата парламентарна група сме разговаряли преди година и два месеца с бизнеса, свързан с хлебопекарната промишленост и с други бизнеси, които са свързани с лекарствената промишленост, с хранително-вкусовата промишленост. Единствено от лекарствената промишленост получихме гаранции, че намаляването на ДДС ще доведе до сигурно понижение на цените за крайния потребител. Всички останали заявиха в прав текст, че има много сериозни съмнения за това, че цената за краен потребител ще бъде намалявана. Затова ние от нашата парламентарна група, ако се приеме този законопроект, ще подкрепим частта единствено и само за лекарствените продукти, защото тя със сигурност може да доведе до намаляване на цените на крайния потребител, заяви д-р Адемов.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *