Отпускат пари за геотермална енергия в 6 общини

Държавата ще отпусне пари за реализация на проекти за оползотворяване на геотермалната енергия на територията на 6 общини, съобщиха от енергийното министерство. Във ведомството ще бъдат подписани договори с шестте общини, класирани в Процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермалната енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г. Общините, спечелили финансиране са – Велинград, Ямбол, Поморие, Бургас, Стрелча и София. Основната цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия в страната. Финансирането подпомага и проекти за реконструкция на съществуващи или изграждане на нови системи за отопление или охлаждане на сгради чрез използване на геотермална енергия.

www.stroitelstvoimoti.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *