Представители на творчески квартали от страната споделиха идеи за развитието на кв. „Шести участък“ в Габрово

Община Габрово в партньорство със Студио Комплект организира онлайн дискусия „Инициативи за „Шести участък“. В срещата, проведена на 13 април 2022 г., се включиха представители на местната общност, на творчески квартали от страната, на културни институти и организации, архитекти. Събитието е част от изпълнението на проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ с акроним CINEMA. Представени бяха постигнатите резултати от работата по проекта, очакванията за бъдещото развитие на кв. „Шести участък“ – пилотна локация за Габрово, предстоящите летни културни събития в района. Участниците се запознаха с опита на други творчески квартали в страната, които също работят за съживяването на исторически градски центрове.

 

Милка Кехайова, ръководител на проекта за Община Габрово, говори за процеса на обновяване и реновиране на централна градска част, в която попада „Шести участък“. Местната администрация работи в тази насока от 2013 г. до 2019 г. чрез два проекта с европейско финансиране. През 2019 г. чрез други инициативи на местни и чуждестранни артисти визуално са променени елементи от градската среда в района.

 

С проекта CINEMA Общината цели да засили търговската дейност и да стимулира започването на малък бизнес в историческия център на Габрово с помощта на креативните индустрии. Това ще превърне „Шести участък“ в притегателно място за жителите и посетителите на града. Направени са икономически анализ и дигитална карта на квартала и централната градска част. Създадена е база данни по различни показатели: демография, сграден фонд, търговска дейност, туризъм, възможност за развитие на творчески индустрии.

 

Към екипа на проекта е привлечена арх. Димка Пенчева, която провежда проучване на съществуващите сгради в района. В това влиза тяхното предназначение, картографиране на обектите със статут на недвижима културна ценност, анализ на празните пространства, изготвяне на паспорти на сградите. Проведени са разговори със собствениците и техните нагласи за обновяване на квартала чрез нови търговски и творчески дейности. Арх. Пенчева сподели на срещата, че е необходимо да се изготви цялостна концепция за територията на „Шести участък“ – нуждата от реставрация, консервация и адаптация на сградите.

 

На базата на събраната информация са избрани четири обекта като подходящи за започване на малък бизнес или търговия на дребно. Два от обектите са в музей „Дечкова къща“. Другите два са частни имоти в границите на квартала, в непосредствена близост до туристически забележителности. Община Габрово провежда конкурс към потенциални инвеститори, като предлага безплатни стимули в подкрепа на разработването на бизнеса им. Избран е кандидат за единия от обектите в Дечкова къща. Там ще се осъществява търговия със сувенири и биохрани, ще се организират творчески инициативи. Предстои изготвянето на тригодишен план за действие в пилотната локация по проекта.

 

Ангажираността на местната администрация към съживяването на историческите градски центрове беше оценена от арх. Явор Панев. Той представи творческия квартал „Таляна“ във Варна. По думите му не навсякъде

местната власт и общност предприемат действия за опазване на квартали с културно недвижимо наследство. Необходими са години работа на различни организации, за да постигнат разбиране в тази насока. В Габрово това се случва, инициирано от Общината и с желанието на предприемчиви габровци. В кв. „Таляна“ те са подобрили пешеходната достъпност, съхранили са историческия му дух и са създали възможности за развитие на творчески индустрии. Някои от местата в квартала се използват със социални функции – обучения на деца, лишени от родителска грижа, благотворителни акции.

 

Галин Попов, основател на пространството за култура „ТАМ“ във Велико Търново, разказа за промяната в творческия квартал „Варуша Юг“. След среща с жителите, те сами избират да участват в организирането на различни културни събития. Активността на местните хора променя облика на района и увеличава потока от посетители.

 

От 17 до 26 юни тази година в „Шести участък“ ще се осъществи 10-дневна културна програма. Инициативите са насочени във визуална трансформация на части от квартала, изнесени изложби от чуждестранни и местни културни институти, арт обучения, документален театър, литературни маршрути, провеждането на работилница за градски мебели. В събитията ще се включат Музей „Дом на хумора и сатирата“, РЕМО „Етър“, визуалните артисти Мирослав Живков и Роберто Риваденейра от Еквадор, организацията „Know How, Show How“, Студиото за документален театър „Vox Populi“ в партньорство с габровския драматичен театър „Рачо Стоянов“, Унгарският културен институт. Програма ще се реализира в партньорство между Община Габрово, Студио Комплект и общността.

 

В допълнение към нея, местното НЧ „Будителите 2017“ предлага собствени културни събития. То се помещава в сградата на бившето Палаузово училище, която се намира в историческата част на квартала. От читалището искат да направят споделено пространство за култура и работа с артисти, място за социални срещи, библиотека. Предвиждат организирането на лятно кино, музикални и джаз лектории, фестивал на светлината, разширяване на съществуващата избожба от макети на емблематични сгради „Мини Габрово“.

 

Община Габрово ще предложи създаването на мрежа на творческите квартали в страната. В нея ще се съхрани събраният опит на различни арт организации, културни мениджъри, архитекти и урбанисти, които работят за опазването и съживяването на историческите градски ценрове. Международният проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA) е финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ (INTERREG).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *