Две трети от банките в ЦИЕ вече имат ESG стратегия за финансиране на имоти

Най-бавно новите мерки в сектора се прилагат в България, Румъния и Сърбия, сочи проучване на KPMG.

Банките в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) стават все по-фокусирани върху устойчиво (ESG) финансиране на бизнес имоти, две трети от анкетираните банки вече имат ESG стратегия за този сектор, като подобен брой банки оценяват заемите от гледна точка на устойчивостта. Това показва 13-то проучване Барометър на KPMG за финансирането на недвижими имоти, в което са се включили над 40 банки от десет страни от ЦИЕ.

Почти половината от участниците в проучването работят или вече предлагат специални, устойчиви финансови продукти, като някои банкери вече виждат отхвърляне на заеми поради неспазване на критериите на ESG.

Нарастващото значение на устойчивото финансиране е потвърдено от банкери от всички участващи страни, като внедряването на ново законодателство на ЕС (включително таксономия на ЕС) в стратегиите на компаниите-майки и след това на отделните банки е основният двигател зад тенденцията.

„Изискванията и стъпките, предприети от отделните централни банки, влизат в действие и това дали дадена страна е член на еврозоната и е под ръководството на ЕЦБ също има значителен ефект“, каза Павел Климент, съдружник, отговарящ за сектора на недвижимите имоти в KPMG Чехия.

Две трети от банките оценяват заемите от гледна точка на ESG

Над 68% от анкетираните банкери споделят, че тяхната организация вече е включила ESG критерии в оценката на заемите за недвижими имоти, като приблизително същият брой банкери споменават събиране на нови данни и въвеждане на свързано вътрешно отчитане и наблюдение. Според проучването най-бавно се прилагат новите мерки в сектора в България, Румъния и Сърбия.

65% от банкерите потвърждават, че  разполагат с цялостна банкова ESG стратегия за финансиране на недвижими имоти, като анкетираните  чешки, унгарски и полски банки са над тази средна стойност. В Хърватия и Румъния обаче  повече от половината от анкетираните  банки нямат ESG стратегия за сектора.

Допълнителните ESG услуги, предоставяни от банките, като консултации за субсидии или енергоспестяващи консултации също са много ограничени, с изключение на Чехия и Хърватия.

Външно сертифициране като ключов фактор

Над 75% от анкетираните банки, които вече имат въведени критерии за оценка на ESG, използват външни сертификати като BREEAM, LEED, WELL или GRESB за оценка на устойчивостта на сградите, като подобен брой банки използват свой собствен специален въпросник за ESG. Използват се и енергийни етикети, най-често в Хърватия и Чехия.

Като цяло анкетираните банки разчитат на повече от един инструмент, когато оценяват заемите от гледна точка на ESG и устойчивост.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.