Наредбата за енергийните характеристики на сградите вся разногласие сред инженери и архитекти

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) не подкрепя Камарата на архитектите в България (КАБ) и Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) в искането им за нова Наредба за …

Наредбата за енергийните характеристики на сградите вся разногласие сред инженери и архитекти Read More

Ерата на мегаполиса: Как се сливат градовете по света

Новородено момиченце в Манила на име Винис Мабансаг стана (символично) 8-милиардният жител на планетата на 15 ноември. До края на века 85% от десетмилиардното население на Земята ще населява градовете. …

Ерата на мегаполиса: Как се сливат градовете по света Read More