Таня Китик: „Отпада издаването на разрешение за строеж за фотоволтаици за домакинствата“

 – Здравейте г-жо Китик, къде Ви намираме в момента?

– Здравейте, тъкмо излизам от важно заседание в Народното събрание.

– Има ли нови изменения за кандидатстване по процедурата „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“?

– Tоку-що Народно събрание реши, че ОТПАДА издаването на разрешение за строеж за фотоволтаична система до 20 kW, изградена на покрив!

– Какво означава това?

– Това води до отпадането на още няколко документа. Очакваме промените в закона да бъдат обнародвани в Държавен вестник, като с това ще се облекчи значително кандидатстването по мярката за ВЕИ за домакинствата.

– Кога можем да очакваме стартиране на програмата?

– Съвсем скоро.

– Как може да се свърже човек с Вас за подробна информация и съдействие?

– За възникнали въпроси сме на разположение по познатия Ви и най-удобен за Вас начин:

+359878688679

+359878641478

+359878966555

Телефоните ползват и следните приложения: Viber, WhatsApp, Telegram, Signal

[email protected]

Сибила Кусева