Продажбите на активи и преоценки увеличават зачително приходите и печалбата на ФНИБ

„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ) увеличава приходите и печалбата през 2022 г. в сравнение с 2021 г. благодарение на постъпленията от продажбата на магазина на „Мосю Бриколаж“ във …

Продажбите на активи и преоценки увеличават зачително приходите и печалбата на ФНИБ Read More