Представители на УНСС се срещнаха с ученици от Правец, Ботевград и Видин

Представители на УНСС се срещнаха с ученици, които сега завършват гимназиите в Правец, Ботевград и Видин. Те представиха предимствата на най-големия икономически  университет у нас.

Проф. д-р Янка Тоцева, ръководител на катедра „Педагогика“, и Васил Павлов, докторант в катедра „Национална и регионална сигурност“, запознаха зрелостниците в ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, гр. Правец, с условията за прием, начините за кандидатстване, от какви специалности могат да избират и какви са възможностите за бъдещата им реализация и кариерно развитие.

Проф. д-р Янка Тоцева и Васил Павлов на посещение в езиковата гимназия в Правец

Проф. д-р Янка Тоцева изтъкна предимствата на университета пред другите висши училища, обясни и процедурите и сроковете за кандидатстване и записване.

След Правец, преподаватели от УНСС посетиха и Ботевград, като се срещнаха с учениците от ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”.

УНСС участва и в „Панорама на висшето образование – Видин 2023“. Събитието се организира за първи път и е под патронажа на кмета д-р Цветан Ценков и Центъра за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин. В него участваха 15 университета.

Гл. ас. д-р Кристиан Желев от катедра „МИО и бизнес“, гл. ас. д-р Борислава Стоименова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и Мария Божкова от сектор „Маркетинг“, дирекция „Кабинет на ректора“, лично разказаха пред абитуриентите за  историята и предимствата на университета. Гл. ас. д-р Кристиан Желев акцентира на сътрудничеството на УНСС с чуждестранни университети и на това, че се преподава освен на български език, но и на английски. Беше подчертано, че за поредна година УНСС е обявен за най-престижното висше училище в направление „Икономика“. Университетът предлага 46 бакалавърски специалности по актуални учебни програми, основани на дигитализацията. Изключително важно е, че УНСС има партньорство с водещи университети в света, дава възможност за получаване на 2 дипломи – българска и от партньорския университет. Получават се стипендии и по програма „Еразъм+“ за обучение в чужбина, като УНСС и е част от елитната университетска мрежа ENGAGE.EU.

Предимство е и добрата материална база, реновираните общежития с новооткрити детски стаи в тях, както и нов корпус в сградата на университета. Важна информация, която достигна до учениците и в трите града беше, че УНСС няма да повишава таксите за обучение.