Край на тайната в заплащането

Директива за прозрачност в заплащането, приета в края на месец март задължава компаниите от ЕС да оповестяват информация, чрез която служителите да могат да сравняват заплатите си и да съобщават за разлики, основани на пола.

Държавите членки трябва да транспонират директивата в националното си законодателство до 2026 г. Какво следва да бъде приложено за законодателството и как това ще се отрази на пазара на труда в България, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Този документ има съществено значение, защото ще даде право на информиране на търсещите работа лица относно заплащането и право да бъдат запознати с нивата на заплащане на работници, полагащи еднакъв труд, както и задължения за компаниите да докладват разликите в заплащането на жените и мъжете. Прозрачността на заплащането разкрива структурите на заплащането в една организация и позволява на работещите да предприемат действия за справяне с постоянните разлики в заплащането.

С тази Директива ще се премахнат пристрастията и дискриминацията, основани на пола, дори и несъзнателна. Всеки работник ще има правота да знае колко печелят неговите колеги, мениджъри и изпълнителни директори, както и той да оповестява своето заплащане.

istock
istock

Прозрачността на заплащането означава, че работниците и служителите ще имат право да поискат и да им се предоставя информация за всички плащания, бонуси и допълнителни придобивки, изплащани в цялата организация. Работодателят ще се задължи да предоставя информация за задачите и уменията, свързани с оценката на работата с цел установяване на равно заплащане за труд с еднаква стойност. Гарантира се, че работниците са свободни да обсъждат заплащането си и се предотвратяват клаузи за заплахи срещу работници, които обсъждат заплащането си.

 

Прозрачността на заплащането може да играе решаваща роля за осигуряване на значителен напредък в справянето с разликата в заплащането на жените и мъжете. В България е 12,2% според последните актуални данни към 2021 година. В България жените претърпяват сериозни загуби поради силното си присъствие в нископлатени сектори. Заетостта на жените преобладава в два от трите най-ниско платени икономически дейности, при това с по-ниска работна залата от тази на мъжете – „Хотелиерство и ресторантьорство” (с 21%), „Култура, спорт и развлечения (с 26%).

Разликата в заплащането се дължи основно на хоризонтално и вертикално сегментирания по пол на пазар на труда. Затова подобряването на баланса по пол в икономическите дейности и професиите, по-добрата реализация на жените във високоплатени сектори и в процесите на вземане на решения, прозрачността при заплащането и др., са значим фактор за нейното намаляване. Директива ще помогне да се ограничи феминизацията и сегрегация на професиите и недостатъчното оценяване и възнаграждение на работата, извършена от жените в конкретни работни места или цели сектори.

istock
istock

Важно е да се свие разликата в заплащането между половете, за да се свие разлика в пенсиите след приключване на трудовата активност. Средно за България, пенсиите на жените за осигурителен стаж и възраст са с 20.2% по-ниски от пенсиите на мъжете. Съществува и социален императив, тъй като разликата в пенсиите имат последици за живота на жените, включително тяхната финансова сигурност и качество на живот.

 

Директива подкрепя и процеса на колективното договаряне за намаляване на несправедливите и/или ненужно големи разлики в заплащането между групи работници, както и за по-добро справяне с ниското заплащане като цяло. Колективното договаряне играе съществена роля за ефективно прилагане на принципа на равното заплащане.

Тази Директива ще подкрепи в максимална степен прозрачността в заплащането на труда, създавайки норми, които надхвърлят обсега на едно предприятие и/или важат за всички поделения на една и съща компания, вкл. в мултинационалните компании. Така Директивата ще помогне чрез колективното договаряне за ефективно прилагане на принципа на равното заплащане, като се елиминира фактора териториалното местоположение на компанията.

По-бързото транспониране на Директивата за прозрачност на заплащането ще ускори процеса за сближаване с европейските нива на заплащане и постигане еднакво заплащане за равен труд или труд с една и съща стойност.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *