Семинар на тема „Мерки за повишаване киберсигурността в УНСС“ се проведе в УНСС

„Мерки за повишаване киберсигурността в УНСС“ беше темата на семинара, който събра в аула „Максима“ преподавателите и администрацията на УНСС. Лекторът Спас Иванов, управител на компанията BaseLine Cybersecurity и консултант на университета по киберсигурност, представи пред преподавателите и служителите на университета актуалните аспекти в сектора.

„Киберсигурността е важна, защото обхваща всичко, свързано със защитата на данните ни от кибератаки с цел кражба на информация и нейното използване за причиняване на вреда. Обученията и информираността на персонала са едни от най-евтините и в същото време най-ефективните мерки за справяне с всички заплахи. Защото не всички са специалисти и не са достатъчно информирани за опасностите в киберпространството, но когато хората са осведомени за хилядите заплахи, вниманието се изостря“, каза ректорът проф. д-р Димитър Димитров. Той даде пример с вируса ILOVEYOU от 2000 г., който работи изпращайки фалшиво „любовно писмо“, което изглежда като безобиден текстов файл, но ако адресата го отвори изтрива целия харддиск на компютъра и цялата налична информация. Вирусът е причинил около 10 млрд. долара щети в целия свят.
„Институциите и бизнеса, правителствата, военните, както и университетите и други социално критични организации съхраняват огромни количества данни. Голяма част от тези данни включват чувствителна информация. Излагането на тази информация в много случаи може да бъде много вредно, както за доверието на гражданите в институциите и организациите, така и за конкурентоспособността на бизнеса. Затова в УНСС работим активно в областта на киберсигурността и превенцията срещу такива атаки. Това обучение е част от мерките в тази насока“, подчерта проф. д-р Димитър Димитров.
„Ако имате някакви проблеми с киберсигурността винаги се обръщайте към мен и дирекция „Информационни технологии“. Сигнализирайте за всяко нещо, което ви се струва съмнително, колкото по-рано ни уведомите, токова по-бързо и лесно ще можем да разберем дали има проблем и колко е сериозен. Планираме тези семинари да бъдат няколко пъти в годината и правим това с идеята нашата академична общност да е по-информирана за това, което се случва, да знаете какво правим в областта на киберсигурността, на какво може да разчитате и пред какви предизвикателства сме изправени“, каза зам.-ректорът по дигитализация и киберсигурност доц. д-р Росен Кирилов.

В рамките на програмата на обучението Спас Иванов направи въведение в киберсигурността. Представи регулациите и регламентите в сектора, които засягат УНСС и подчерта ролята на информираността за проблемите на киберсигурността.
Беше направен преглед на най-често срещаните киберзаплахи, като фишинг, зловреден софтуер и атаки чрез социално инженерство. Беше обсъден начинът, по който може да станете жертва на такива заплахи с конкретни примери от практиката.
Лекторът представи мерките за защита и очерта промените, които ще бъдат предприети по отношение на киберсигурността на УНСС. Даде съвети относно работата с електронна поща, акаунти и пароли, съхранения на файлове, данни въвеждани в информационни системи и споделяне на информация.