Строителството в Европа ще отбележи нулев растеж през 2023 г.

Високите лихви и растящите строителни разходи намаляват драстично търсенето на нови сгради в Европа. До момента проектите на етап строеж и засиленото внимание върху устойчивостта не позволяват свиване на строителните …

Строителството в Европа ще отбележи нулев растеж през 2023 г. Read More