УНСС участва в международна конференция „Водните ресурси – управление, опазване и ефективно използване“

В рамките на Седмицата на водата Българската асоциация по водите, партньор на УНСС, организира международната конференция „Водните ресурси – управление, опазване и ефективно използване“, която се проведе на 21 март 2024 г. в Интер Експо Център – София.

От името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров „Награда на институция“ за най-добра фотография в ежегодно провеждания от Българската асоциация по водите фотоконкурс „Красотата на водата” връчи деканът на факултет „Международна икономика и политика“ доц. д-р Светла Бонева на Кирил Пенев за неговата фотография „Връх Моняк“.

„Във фоайетата на УНСС в последната седмица има празнично настроение, което се създава от гостуващата в университета фотоизложба „Красотата на водата“. Това събитие, включено в университетския календар по повод Световния ден на водата – 22 март, е изключително харесвано от младите хора. Наред с това, трябва да се отбележат и сериозните постижения на Българската асоциация по водите и успешните проекти на г-н Иван Иванов и неговия екип по проектите за транснационално сътрудничество, в които асоциацията участва. В екипите по тези проекти работят възпитаници на УНСС“, каза доц. Бонева.

„Разположихме фотоизложбата във фоайето на университета, за да привлечем вниманието на повече млади хора към водната кауза“, допълни председателят на Управителния съвет Българската асоциация по водите на г-н Иван Иванов.

От общо 115 получени фотографии в рамките на конкурса, бяха наградени следните снимки:

  • Награда на институция (УНСС) – автор Кирил Пенев – „Връх Моняк“.
  • Награда на партньор – автор Радослав Свирецов – „Корабът“;
  • 3 място – автор Димитър Костов – „160 метра“;
  • 2 място – автор Весела Илкова – „Стихия“;
  • 1 място – автор Христо Анестев – „Танц във водата“.

Конференцията се осъществява с подкрепата на Европейската космическа агенция и Международната асоциация на компаниите за водни услуги във водосборния басейн на река Дунав. Замисълът във форума следва темата на Световния ден на водата на ООН през 2024 г. – „Вода за мир“. Ключовото послание „Просперитетът и мирът разчитат на водата“ бе предадено чрез поглед към стратегиите и подходите за адаптиране към изменението на климата, свързани с водата. Обсъдени бяха мерки за изграждане на устойчиво и интелигентно общество по отношение на водата в епохата на наводнения и засушавания.

Конференцията обърна внимание на важността и добрите практики за използване и управление на трансграничните реки и за различните аспекти на експлоатацията на водните ресурси. Представени бяха нови технологии и решения за справяне с основните предизвикателства на водния сектор, по отношение на управлението, опазването и ефективното използване на водните ресурси.

Представители на Международната комисия за съхранение на река Дунав, Европейската асоциация на водите и Световната банка представиха акценти от своя опит и ключовите си приоритети. Специално внимание бе обърнато на възможностите на космическите технологии за решаване на водните проблеми и ефективното управление на водни ресурси. Представители на инициативата Space4Water на Службата на ООН за въпросите на космоса и фирми, между които „Мозайка“, представиха решения в различни аспекти на водния сектор, използващи космически данни. Дискутирани бяха водните предизвикателства и мерки за тяхното решение.