Първи предварителен изпит на УНСС във формат ДЗИ (матура) по география и икономика в гр. Враца

На 14 април 2024 г. в Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“, гр. Враца, за първи път се проведе изнесен изпит във формат ДЗИ (матура) по география и икономика за прием в УНСС. Организирането и осъществяването на този кандидатстудентски изпит извън Университета е в резултат на подписано споразумение между ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Валентина Георгиева, директор на ПЕГ „Йоан Екзарх“. Освен партньорството при провеждането на изнесения кандидатстудентски изпит, споразумението предвижда разработване и реализация на образователни и информационни инициативи и проекти; подготовка на учебни курсове, програми, учебни помагала, ръководства, анализи и други в областта на географията и икономиката; участие на преподаватели от УНСС в прекия образователен процес на училището; разширяване на мрежите от професионални контакти на двете организации и др.

При откриването проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, поздрави кандидат-студентите от името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и им пожела да станат част от академичната общност на УНСС. Проф. Стоянова изрази удоволствието си от мотивацията на учениците да покажат знанията си в областта на географията и икономиката. Тя подчерта, че УНСС е отличен като най-иновативния университет в България на Годишните национални награди „Бранд на България“, което доказва, че той успешно съчетава традициите в образованието с модерната новаторска визия. Проф. Стоянова посочи, че „университетът предоставя добра материална база за обучение, реновирани общежития, чудесна спортна база и най-модерната библиотека, номинирана за „Библиотека на България“.

Проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор по учебната дейност, поздрави кандидатите за избора им, представи предимствата на нашия университет, възможностите за прием и обучение и обърна внимание на разнообразния набор от специалности, които Университетът предлага. Тя подчерта водещата роля на УНСС като един от лидерите в обучението по стопански и социални науки в Югоизточна Европа. „Нашият университет бе удостоен с най-високата акредитационна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, което е пореден атестат за високото качество на учебно-преподавателската работа и осигурените възможности за професионална реализация на студентите“, отбеляза проф. Александрова.

Представителят на домакините – г-н Бисер Благоев, старши учител по география и икономика, пожела успех на учениците и изтъкна своето задоволство, че на изпита присъстват кандидат-студенти от цялата страна. Той обърна внимание, че предметната област на изпита (географията и икономиката) съответства във висока степен на голяма част от специалностите, предлагани от УНСС. Г-н Благоев даде детайлни насоки на учениците относно формата на изпита и инструкции за попълване на бланките за отговори.

Изпитът се проведе при високо ниво на организация благодарение на партньорските усилия на екипа на домакините и на представителите на УНСС. Над 30 кандидат-студенти от Враца, Монтана, Сливен, Бургас, Плевен и Ловеч се явиха в сградата на ПЕГ „Йоан Екзарх“ след предварителна регистрация в онлайн платформата за прием в УНСС.

Изпитът се проведе при спазването на изискванията за Държавен зрелостен изпит по география и икономика, като кандидат-студентите имаха възможност да тестват знанията си по изпитните въпроси, организирани в два модула – задачи с избираем и задачи със свободен отговор, както и казус по тема от областта на географията и икономиката. Предварителният изпит осигурява на кандидатите допълнителна възможност да формират бал за прием в желаните от тях специалности в УНСС чрез най-високата постигната оценка при балообразуването.

В зала 209 ученикът от Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“, Бургас, Мохамед Дик изтегли изпитен вариант №1. Учениците трябваше да отговорят на 41 въпроса, включително казус относно бъдещето на Маришкия басейн. Изпитът премина при висока степен на организация и спазване на утвърдения регламент.