За пет години проптех компаниите у нас са привлекли външно финансиране за 88 млн. долара

Българските проптех компании са успели да привлекат външно финансиране на обща стойност малко над 88 млн. долара за петгодишен период от 2019 до 2023 г. Това показват данни на PropTech …

За пет години проптех компаниите у нас са привлекли външно финансиране за 88 млн. долара Read More