Омбудсманът Диана Ковачева поиска „Топлофикация София“ да публикува цените на топлинните счетоводители

Омбудсманът Диана Ковачева се обърна към изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Александър Александров с препоръка дружеството да публикува утвърдените от него цени на услугата дялово разпределение на топлинна енергия, предоставяна от фирмите за топлинно счетоводство, които са нейни подизпълнители.

„С голяма тревога отбелязвам, че дружеството не е публикувало на страницата си в интернет или по друг подходящ начин информация за битовите клиенти какви цени за дялово разпределение ще бъдат задължени да плащат през новия отоплителен сезон на избраната от тях фирма за дялово разпределение“, подчерта Диана Ковачева.

Нейната оценка е, че липсата на такава информация е в разрез с изискването на Закона за защита на потребителите: „Търговецът е длъжен да предоставя информацията за стоката или услугата в писмена форма или по друг подходящ начин, който позволява възприемането й от потребителя.“ Законът изисква също така информацията да бъде вярна, пълна, четлива, ясна и разбираема.

По случая националният омбудсман се обърна и към председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. д-р Иван Иванов с препоръка да прецени необходимостта в Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от топлофикационните дружества изрично да се запише задължение на Продавача своевременно да публикува по подходящ начин цените на услугата дялово разпределение, които утвърждава по силата на действащата нормативна уредба.

В писмото си до КЕВР Диана Ковачева изрази и силна тревога във връзка с проблем, поставен на общественото внимание от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОРБ). В публични становища АОРБ твърди, че на 16.07.2020 г. „Топлофикация София“ ЕАД е извършила чрез „непрозрачна сделка“ на Българската независима енергийна борса продажба на занижени цени на значително количество електроенергия 110 450 мВтч, като по този начин дружеството е ощетено с над 2 млн. лв.

„Предвид прякото влияние, което финансовите резултати на „Топлофикация София“ ЕАД имат върху регулираните цени както на топлинната енергия, така и на електрическата енергия, настоявам да използвате всички законови правомощия за проверка по случая“, подчерта Диана Ковачева в писмото си до КЕВР.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *