София ще подпомага фотоволтаични проекти

Столичният общински съвет обсъди предложението Столичната община да се включи като партньор в проект „Слънчеви градове“ (Solar cities), финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI). В проекта участват община Бургас (водещ партньор) и Българската соларна асоциация. Проектът цели да подпомогне местните общности и власти в изпълнението на заложените цели в областта на климата и енергията, като се оцени потенциала за производство на слънчева енергия и се създадат административни условия за подпомагане изпълнението на фотоволтаични проекти. В рамките на проекта ще бъде създадена публично достъпна дигитална платформа, която ще предоставя информация за стъпките за реализиране на фотоволтаични проекти в участващите общини. Заинтересованите страни ще могат да използват платформата за индивидуални анализи на слънчевия потенциал на избрани от тях обекти, включително за размера на необходимите инвестиции, тяхната възвращаемост, както и количества спестени емисии на парникови газове. Участието на Столична община в проекта ще даде възможност за надграждане на резултатите от извършено през 2021 г. проучване за ефективно използване на потенциала от слънчева енергия в общинските сгради чрез идентифициране и на частни сгради, които притежават висок потенциал за монтиране на фотоволтаични инсталации.

www.stroitelstvoimoti.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *