Регламентира се използването на разтворители при производството на храни

Приета е Наредба за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки. С нея се определят ясни критерии по отношение на видовете екстракционни разтворители, критериите за чистота, максимално допустимите количества във или върху храни или хранителни съставки.

Документът включва и правила за информацията, която се отбелязва върху опаковката на продуктите и в съпровождащата ги документация.

В наредбата са посочени екстракционните разтворители, които могат да се използват при производството на храни и хранителни съставки, като тяхната употреба не трябва да води до наличие на остатъци от тях или техни разпадни продукти в количества, опасни за здравето на потребителя. Прилагането ѝ ще улесни и подобри извършването на официалния контрол при производството и използването на тези продукти. Наредбата влиза в сила 14 дни след обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Източник www.infoz.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *