Молът на NEPI Rockcastle в Пловдив все още е в процес на получаване на разрешение за строеж

Нетната печалба на компанията нараства през първото полугодие и се доближава до нивата от предпандемичната 2019 г.

Към края на първото полугодие на 2022 г. южноафриканският фонд за инвестиции в недвижими имоти NEPI Rockcastle все още е в процес на получаване на разрешение за строеж на мола, който смята да изгради в Пловдив, става ясно от отчета на компанията.

При обявяването на резултатите си за миналата година NEPI съобщи, че планира да завърши търговския център Promenada, който ще бъде с брутна отдаваема площ от 57 800 кв. м, до края на 2024 г.

NEPI е собственик и на столичните молове Serdika Center и Paradise Center. Компанията обяви планове да разшири портфейла си с активи у нас с нов търговски център в Пловдив още през 2018 г., но проектът е съпътстван от забавяния.

Молът трябва да се появи на терен от 36 декара на мястото на бившата Сточна гара в града, който беше придобит за над 17 млн. лв. Първоначалните очаквания на инвеститора бяха търговският център да отвори врати до края на 2020 г., а в отчета на компанията за 2019 г. срокът беше изместен за края на третото тримесечие на 2021 г. Пандемията обаче принуди южноафриканския фонд да замрази някои проекти в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), един от които беше и този в Пловдив.

Търговският център в града трябва да е на четири нива, а общата инвестиция в него е 150 млн. евро.

През 2017 г. NEPI придоби Paradise Center в София в сделка за почти 253 млн. евро, която беше най-голямата за годината. Преди това фондът стана собственик и на Serdika Center за сумата от малко над 207 млн. евро.

Нетната оперативна печалба на южноафриканската компания през първото полугодие на 2022 г. е достигнала 196 млн. евро, което е ръст с 27% спрямо същия период на миналата година и е близо до нивата от предпандемичната 2019 г. След изключването на ефектите от продажбата на два обекта в Сърбия, която стана факт през юли 2021 г., нетната оперативна печалба на компанията е нараснала с 29 на сто спрямо първото полугодие на миналата година. Ръстът се дължи основно на ограничаването на свързаните с COVID-19 нива на отстъпките през първото полугодие. Тези положителни ефекти обаче отчасти са били компенсирани от увеличаването на несъбираемите оперативни разходи за имотите до 6,4 млн. евро, главно заради по-високите разходи за комунални услуги, отбелязва компанията.

Печалбата на акция за първите шест месеца на годината е 22,83 евроцента и е с 29,4% над нивото от първото полугодие на 2021 г., но все още е по-малка спрямо същия период на 2019 г. с 21,3%. За цялата година NEPI ревизира към повишение очакванията си за годишния ръст на печалбата на акция до 33%. През февруари фондът очакваше ръст от най-малко 24%.

Печалбата преди данъци е нараснала до 211 млн. евро спрямо 140 млн. евро година по-рано. Печалбата след данъци е достигнала 171 млн. евро и също нараства спрямо 121 млн. евро през първото полугодие на миналата година.

Разходите са намалели с 11 на сто на годишна база главно заради изплащането на пет заема на обща стойност 242 млн. евро през 2021 г. и емитирането на зелени облигации на стойност 500 млн. евро през януари 2022 г. Приходите от емитирането на облигациите са били използвани за покупка на други облигации на стойност 500 млн. евро с падеж през 2023 г., които са с по-висока лихва.

Ограниченията заради пандемията в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) бяха вдигнати през януари и февруари тази година и към момента всички обекти на NEPI в региона работят на пълен капацитет. Въпреки увеличаването на случаите на заразени компанията счита, че въвеждането на нови ограничения в страните, в които има присъствие, е малко вероятно. Конфликтът в Украйна обаче влошава макроикономическата среда в ЦИЕ, а високите разходи за енергийни източници, инфлацията и повишаването на лихвите от централните банки подлагат на натиск разходите за живот. Това според фонда може да ограничи покупателната способност на потребителите и да се отрази негативно на сектора на търговията на дребно през второто полугодие.

Посещаемостта на обектите на NEPI в ЦИЕ през първото полугодие е нараснала с 28,2% на годишна база, но остава с 12,2% под нивото през 2019 г. Приходите от продажби на наемателите обаче са се възстановили напълно и са преминали нивата преди пандемията. През първото полугодие оборотът им е бил с 45% по-висок спрямо същия период на миналата година и е нараснал с 8% спрямо първото полугодие на 2019 г., което е над кумулативната инфлация през периода.

Заетостта в обектите на NEPI в ЦИЕ е достигнала 96,6% към 30 юни 2022 г. спрямо 96% в края на миналата година.

Групата има силна ликвидна позиция от 1,07 млрд. евро към 30 юни, включително кеш и кешови еквиваленти на стойност 450 млн. евро и неизползвани кредитни линии за 620 млн. евро. Тя няма значителен дълг с падеж през 2022 и 2023 г. Съотношението между дълга и собствения ѝ капитал е 31,3%, което е под стратегическия праг на компанията от 35%.

През първото полугодие NEPI е подписала 433 нови договора за наем и удължаване на наемни договори за обща площ от 97 хил. кв. м. Почти половината от новата брутна отдаваема площ е наета от международни наематели, някои от които са навлезли в ЦИЕ за първи път. Към 30 юни 70% от изтичащите наемни договори през 2022 г. са били подновени, а към средата на август това важи за 80% от тях.

През първото полугодие NEPI е инвестирала близо 50 млн. евро в строителство и капиталови разходи. Продължава строителството или разширението на моловете Promenada в Букурещ и Крайова и на жилищния комплекс Vulcan Residence в румънската столица. И трите проекта се изграждат по план. Компанията е подала заявления за строително разрешение освен за мола в Пловдив и за мол в Галац, Румъния, както и за планирани фотоволтаични централи. Общата стойност на инвестициите в проекти в строеж или на етап получаване на разрешение за строителство е близо 665 млн. евро, от които 184 млн. евро са били вложени до 30 юни. NEPI смята да инвестира между 110 млн. и 115 млн. евро в планирано строителство през второто полугодие.

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.