УКРЕПВАНЕ ДЪНОТО НА РЕКА ГЛАЗНЕ

Общинската администрация Банско предприе укрепването на речното корито южно от моста на ул.”Найден Геров” до смесието на реките Демянишка и Бъндеришка. Участъкът, по който ще се извършат укрепителните дейности е с дължина 900 м. Проектът предвижда изграждане на водобойни стени, укрепване на съществуващите прагове, изграждане на блокаж от торкрет бетон пред праговете и укрепване на подмостовото пространство на моста на ул. „Найден Геров“. Целта на проекта е да се намали скоростта на водата в периодите на голямо пълноводие при проливни дъждове и активно снеготопене, за да се предотврати разрушителното и влияние върху основите и връхната конструкция на мостовите съоръжения, и върху основите на укрепителните подпорни стени. При нормални за работа метеорологични условия, проектът трябва да бъде изпълнен до началото на зимния сезон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.