МС одобри връщането на 5-годишния срок за отчуждаване на имоти за озеленени площи

Захранването с временни връзки на преместваеми обекти ще става след издаване на разрешение за строеж, предвижда промяна в Закона за устройство на територията

Правителството одобри проекта на Закона за устройство на територията (ЗУТ). С промените ще се възстанови общият петгодишен срок за отчуждаване и обезщетяване на собствениците на имоти, предназначени за озеленени площи, съобщи пресцентърът на Министерския съвет.

Въведеният по-дълъг 15-годишен срок в предишна промяна на закона беше обявен за противоконституционен с решение на Конституционния съд от октомври 2020 година, тъй като беше определен за прекомерен и нарушаващ баланса между нуждите на общия интерес и защитата на основните права на гражданите. По тази причина е предложено да се възстанови общият петгодишен срок за отчуждаване, установен с приемането на ЗУТ.

Със законопроекта се дава правна възможност за определяне на статута „търпимост“ на строежите или части от тях, представляващи елементи на техническата инфраструктура, които отговарят на техническите правила и норми, но са изградени, реконструирани или ремонтирани без строителни книжа – одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж.

Тази разпоредба ще е валидна за транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.); преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана територия; преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в урегулирана територия; както и за хидромелиоративните преносни (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях и хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите.

Ако предложеният законопроект бъде приет в този вид, тези строежи няма да подлежат на премахване и забрана за ползване, уточняват от Министерския съвет.

Заради случаите с трагични инциденти при захранване с временни връзки на преместваеми обекти е предложено допълнение в ЗУТ, с което за тяхното изграждане ще става след издаване на разрешение за строеж. Припомняме, че в началото на миналата година 16-годишно момче загина след токов удар от необезопасени кабели под улична шахта на столичния булевард „Иван Гешов“. Впоследствие стана ясно, че причината за инцидента е неправомерно захранване на частен обект близо до булеварда.

Със законопроекта се извършва прецизиране и на някои от текстовете, за които при прилагането им е констатирано, че са неточни или са свързани с излишна административна тежест.

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *