УНСС организира кръгла маса „Дигитализация, киберсигурност и местно самоуправление“

В Голямата конферентна зала на УНСС се проведе кръгла маса на тема „Дигитализация, киберсигурност и местно самоуправление“. Събитието бе организирано от УНСС съвместно със Съюза за стопанска инициатива (ССИ), Българската стопанска камара (БСК), Министерство на туризма, Министерство на електронното управление, Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Националното представителство на студентските съвети (НПСС), Студентския съвет при УНСС и с подкрепата на катедра „Национална и регионална сигурност“.

проф. Димитър Димитров – ректор на УНСС

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров приветства участниците във форума и подчерта, че катедра „Национална и регионална сигурност“ е инициатор на кръглата маса, защото темата за дигитализацията и свързаната с нея киберсигурност е изключително важна с огромен потенциал и това трябва да бъде използвано. „За университетите това са съвременните IT технологии и за обучение, и за провеждане на различни формати събития, особено в споделянето на интелектуалните ресурси. Нашият университет е част от европейската мрежа от университети ENGAGE.EU, където всеки ден комуникацията минава през подобни платформи и онлайн общуване и студентите могат да извършват мобилност. Има и много други проекти, които са с голям потенциал, имаме проект и за дигитални маршрути в туризма. Това важи и за електронните услуги. Преди две седмици ние издадохме и първото електронно уверение на наш студент през регистъра на Министерството на електронното управление“, каза проф. д-р Димитър Димитров и акцентира: „това е исторически момент за нас, защото сме първият университет, който влиза в този регистър и нашите студенти вече могат да се възползват от тези услуги. Ние като университет направихме много в дигитализацията, сега нашите студенти могат да се записват и кандидатстват онлайн“.

Николай Стоянов – Министър на икономиката и индустията

„Темата на форума е много важна, не само за българската икономика, а и в много други аспекти. Пътят, който ще поемем по отношение на дигиталната трансформация е нещо, което би позволило и на българската икономика да навакса много изоставания, които е генерирала през последните десетилетия“, каза министърът на икономиката и индустрията Николай Стоянов и допълни: „Възможностите са наистина сериозни. Само по Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени 1,6 милиарда евро за дигитална трансформация, цифровизация и инвестиции в тази сфера“.

Николай Минев поздрави присъстващите от името на министъра на електронното управление и изтъкна: „Възможностите, които предоставя дигитализацията за гражданите са огромни. Пример за това е взаимодействието между министерството на електронното управление, останалите министерства и общинската администрация. Над 300 са общините, заедно с районите в Република България. Успяхме да стандартизираме и електронизираме достъпа до електронни административни услуги. Всички електронни административни услуги, които се предоставят от общински администрации са достъпни през единния портал за достъп, а това са 188 такива услуги, с един клик, те могат да бъдат достъпни и заявени“.

Владимир Георгиев – кмет на Община Самоков

„Темата, поставена за дискусия е изключително важна и за нас общините, защото светът много бързо се променя и ние се опитваме да предоставяме все повече електронни услуги на нашите граждани като потърсихме собствени средства, за да можем да дигитализираме и част от архивите, но е необходимо по-бързо да се случват нещата. НСОРБ вече има спечелен проект, с който ще помогне на всички 265 общини в България да се дигитализират именно тези регистри на населението. Това е една малка стъпка, за нас много важна, плаха стъпка, но ние трябва да вървим в тази посока“, каза кметът на Община Самоков Владимир Георгиев.

В дискусиите се включиха и представители на „Софийска вода“, А1, Vivacom, Телерик, Българската асоциация по киберсигурност.

На форума присъстваха и цялото ректорско ръководство на УНСС, представители на местната власт, преподаватели, докторанти и студенти.