Първи предварителен изпит във формат ДЗИ (матура) на УНСС в гр. Гоце Делчев

На 23 март 2023 г. в Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, се проведе първият предварителен изпит във формат ДЗИ (матура) по български език и литература за прием в УНСС. Организирането и осъществяването на този първи по рода си кандидат-студентски изпит извън УНСС е в резултат на подписано споразумение между Ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Мария Георгиева, директор на НПГ „Д. Талев“. Гимназията е член на Асоциацията на икономическите училища в България – организация с над 10 годишна история.

Общо 65 зрелостници от гр. Гоце Делчев и региона се явиха в сградата на НПГ „Д. Талев“ и заеха своите места след предварителна регистрация в онлайн платформата на УНСС или директно в гимназията. Изпитът се проведе при спазване на всички правила за държавен зрелостен изпит по български език и литература, като кандидат-студентите имаха възможност да тестват знанията си по изпитните въпроси, организирани в три модула. Включени бяха четири вида задачи – с избираем отговор, с кратък свободен отговор, с разширен свободен отговор и за създаване на текст.

Тази нова форма на кандидат-студентски изпит в УНСС има за цел да подпомогне кариерното ориентиране на зрелостниците от гр. Гоце Делчев и региона, като им даде възможност да проверят своите знания в реална конкурсна среда.

Проф. д-р Матилда Александрова (заместник-ректор по учебната дейност на УНСС), д-р Екатерина Деливерска (директор на дирекция „Учебна дейност“), г-жа Мария Георгиева (директор на НПГ „Д. Талев“) и доц. Антония Пенчева (ръководител катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“) по време на изтеглянето на изпитния вариант.

В началото на изпита бе проведен инструктаж на квесторите, които от своя страна проведоха инструктаж на учениците, заели своите места в учебните зали. В зала 301 бе изтеглен изпитния вариант – № 1 – от ученичка от НПГ „Д. Талев“. Изпитът премина при висока степен на организация и спазване на утвърдения регламент.

Кандидат-студентите очакват с нетърпение изпитните резултати, за да изберат желана от тях специалност в УНСС. Резултатите от изпита ще бъдат обявени след 10 работни дни в онлайн-платформата за кандидатстване в УНСС (https://webpriem.unwe.bg/) и в НПГ „ Д. Талев“, гр. Гоце Делчев.

Следващите дати за явяване в УНСС на предварителни изпити във формат ДЗИ (матура) по български език и литература са: 8 април; 23 април; 30 април 2023 г. https://priem.unwe.bg/bg/pages/12795/предварителни-изпити.html