Нови такси за имотите.

Нови такси за имотите. Държавата ще събира пари за административни услуги, касаещи имоти и земи в горски територии, предвижда Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция …

Нови такси за имотите. Read More