Предупреждават за измами с акции

Компании предлагат услуги без лиценз. Има сигнали срещу 5 фирми От Комисията за финансов надзор предупредиха измами при покупка на акции и облигации чрез фирмата „Финанс инженеринг“, която няма лиценз за инвестиционен посредник. От началото на 2020 г. в КФН са постъпили значителен брой жалби от граждани, които твърдят, че са изгубили пари вследствие на извършени измами от страна на дружествата „Финанс Инженеринг“, „Гранд Рисърч“ ЕООД, „Фин Инженеринг Инкъм“ ЕООД, „Файненшъл Рипортинг“ ЕООД и „Фънд Сървисис“ ЕООД. Комисията за финансов надзор предупреждава потребителите и обществеността, че посочените дружества нямат издаден от КФН лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и/или извършване на инвестиционни дейности. Посочените фирми нямат право да извършват подобна дейност на територията на България, както и да получават по свои банкови сметки пари с цел инвестирането им във финансови инструменти. Към настоящия момент са установени следните електронни страници, които се свързват с „Финанс Инженеринг“: financeengeneering.com и finengeneering.com. Предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на инвестиционни дейности може да се осъществява само от акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление на територията на България, получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. На територията на България инвестиционни услуги могат да бъдат предоставяни само от: – инвестиционни посредници, лицензирани от КФН; – инвестиционни посредници – банки, лицензирани от БНБ; – инвестиционни посредници, лицензирани от компетентните органи на други държави членки на Европейския съюз и предоставящи инвестиционни услуги на територията на България; – инвестиционни посредници от трета държава, предоставящи инвестиционни услуги на територията на България. КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат пари за търговия с финансови инструменти трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности. Като индикация за това, че потенциалният инвеститор е обект на измама, е обстоятелството, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат парите. КФН препоръчва на потенциалните инвеститори преди превеждането на пари за търговия с финансови инструменти да поискат информация от банката относно титуляра на съответната банкова сметка, след което да направят справка дали лице с такова наименование разполага с лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги. Проверка на това кои са лицензираните инвестиционни посредници може да се извърши на интернет сайта на КФН – fsc.bg/bg/ и/или на сайтовете на компетентните органи от ЕС, както и на интернет сайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) – www.esma.europa.eu/. На интернет страницата на КФН е налице и списък на инвестиционните посредници, които са уведомили Комисията за финансов надзор за намерението си да предоставят финансови услуги на територията на България: https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/. Търгуването чрез посредник, който не фигурира в посочените списъци означава, че същият извършва дейността си незаконно, без да са изпълнени необходимите регулаторни и надзорни изисквания, което съответно води до липсата на гаранция за сигурността на инвестираните средства. Подробна информация за лицензираните инвестиционни посредници и банки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги на територията на България е налична на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg/bg/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *