Приети са плановете за управление на резерватите „Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“

Министърът на околната среда и водите Асен Личев подписа заповеди за утвърждаване на плановете за управление на резерватите „Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“.

Двата документа са разработени в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати – изключителна държавна собственост, в териториалния обхват на РИОСВ-София“, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

Резерват „Бистришко бранище“ с площ 1061.6 ха и резерват „Торфено бранище“ с площ 785.44 ха попадат в границите на Природен парк „Витоша“.

Предстои обнародването в Държавен вестник, след което плановете за управление ще бъдат публикувани на страницата на Министерството на околната среда и водите, сектор Природа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *