Организациите с нестопанска цел са поканени да подадат проектни идеи към Европейската инициатива за климата

От днес стартира Шестата покана за проектни идеи на Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност (BMU), която ще се проведе от 23 ноември 2021 г. до 12 януари 2022 г.

Всяка година Европейската инициатива за климата обявява покана за проектни идеи, като кани организации с нестопанска цел от страни-членки на ЕС да представят проектни предложения.

„Моето министерство стартира Европейската инициатива за климата, за да подкрепи прехода на Европа към общества и икономики с нулеви емисии“ – това се казва в  писмо на федералния министър  на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на ФРГ г-жа Силке Кархер до министъра на околната среда и водите Асен Личев с покана към организациите в България, които биха проявили интерес за участие.

Цялата информация и формуляри за кандидатстване може да бъде намерена на  интернет страницата на EUKI (https://www.euki.de/en/).

Европейската инициатива за климата е инструмент за финансиране на проекти от германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност. Неговата всеобхватна цел е да насърчава сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз с цел смекчаване на емисиите на парникови газове чрез укрепване на трансграничния диалог и сътрудничество, както и обмен на знания и опит.

От своето начало в края на 2016 г. до момента инициативата е финансирала 29 проекта в България, 15 от които са в процес на изпълнение, а останалите 14 вече са приключили. Проектите се фокусират върху повишаване на осведомеността, енергетика, финанси, климатична политика, сгради и общини. Повече информация за всички проекти на EUKI в България е публикувана на интернет страницата на инициативата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.