За да се строи в двора на болница Лозенец, трябва да се изсече част от Южния парк

Едва ли има човек, който да не иска в България да се изградят големи и добре оборудвани детски болници. Така че всяко дете да може да получи всестранна и компетентна помощ, ако се наложи.

Държавата дълго време се моташе и не изпълняваше това свое основно задължение. Първо се спрягаше да се направи детска болница, като се използва недостроеният и рушащ се бетонен скелет на територията на Медицинска академия. Според голямата част от специалистите основателно се реши, че в такава конструкция трудно ще се отразят концепциите за съвременна детска болница.

Защо обаче не се обсъди да бъде разрушена тази бетонна конструкция и на нейно място да се построи детската болница, остава една голяма тайна. А мястото е сред дървета и друго озеленяване и за разлика от болница „Лозенец“ (бивша правителствена) край него няма да минава една доста оживена, задръстена и замърсяваща софийска улица. При това на територията на Медицинска академия изобилства от големи и специализирани болници, което създава отлични условия при нужда бързо да се използват и изявени специалисти от тези лечебни заведения.

Какво ще стане, ако детската болница се построи на територията на болница „Лозенец“:

1. Погледнете скицата на територията на болницата. Тя граничи с Южния парк и на нея има хиляди дървета – много по-голям брой на единица площ, отколкото в самия Южен парк. Казано с други думи – в момента територията на болницата е естествено продължение на парка. Ако трябваше да се застрои паркът, щеше да се вдигне шум до небесата. А потенциалното унищожаване на практически същата паркова площ, но с много повече дървета, се подминава, сякаш нищо няма да се случи.

Ако един строящ се път препречи обичайната миграция примерно на костенурки или лалугери, всички правозащитни организации ще се вдигнат – и може би основателно. Но когато се унищожават белите дробове на столицата на България, това се подминава с гробно мълчание, сякаш хората са по-маловажни от лалугерите.

Държавата все още не си е изяснила дали собствеността върху територията на болницата е публична или частна. В информационната система ИКАР (даваща информация от Службите по вписванията) е отбелязано, че имотът е частна държавна собственост. В скицата от кадастъра обаче е посочено, че собствеността е публична държавна. Извън това в скицата е посочен собственик: Болница „Лозенец-София“.

Юридическият анализ все пак показва, че е налице частна държавна собственост, а болница „Лозенец“ има предоставено право за управление. Т.е. държавата няма никакви проблеми да запази зелените площи и хилядите дървета, ако реши. Нещо повече – на няколко пъти там се строяха сгради, като се изсичаха стотици дървета, а държавата нехаеше – нали в крайна сметка там допреди съвсем скоро се лекуваха политиците и хората на висши държавни постове – нещо, познато само в държави като Северна Корея.

2. По закон изсичането на дървета е стриктно регулирана от закона дейност. И не става въпрос само за регистрирани вековни дървета, които са на специален режим.

 

Крайно време е незастроената част от парцела на болница „Лозенец“ да бъде обявен за „озеленена площ“ чрез промяна на съответния общ и подробен устройствен план. Според ЗУТ това ще доведе до забрана за промяна на предназначението на терена и ще направи невъзможно застрояването му. Чудесно би било да се направят и съответните промени в Закона за устройството и застрояването на Столичната община за много по-ефективна защита на фактически съществуващите зелени площи върху терени, които са държавна и общинска собственост.

По същия начин би следвало да се процедира и в другите населени места.

3. Съгласно Закона за биологичното разнообразие следва да се установи наличието на вековни или забележителни дървета, които се обявяват за защитени или се заличават със заповед на Министъра на околната среда и водите.

4. Строителството на детска болница на територията на болница „Лозенец“ би се затруднило и чисто фактически, поради уредбата за отстраняване на дървесната растителност на територията на Столичната община. Тя се съдържа в Наредбата на Столичния общински съвет за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община. Съгласно наредбата на територията на Столичната община се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им. А растителността на територията на болница „Лозенец“ е точно такава.

Евентуалното строителство ще се затрудни и поради голямото видово разнообразие на растителността, която не е дълготрайна. Тя трябва да се заснеме, да се даде експертно становище, да се изготви специален инвестиционен проект, следва да се предвиди и компенсаторно озеленяване, специализираните общински служби предписват размера, видовия състав и мястото му.

5. Дали някой си дава сметка, че точно край болница „Лозенец“ минава една от най-натоварените софийски улици – „Козяк“. Като оставим настрана, че това води до мръсотия и шум, сутрин около 8 – 9.30 ч. там се образуват километрични задръствания. А това прави изключително трудно превозването на болно дете до болницата.

6. Край територията на американското посолство съвсем основателно е забранено да летят хеликоптери. Как тогава ще се помогне на едно болно дете спешно да бъде доведено с хеликоптер? А нали идеята е да има по-малко и големи болници и едновременно с това медицински вертолети, които бързо да транспортират болните.

Lex.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.