Делегация, ръководена от министъра на околната среда, водите и горите на Румъния, беше на посещение в България

Днес министър Борислав Сандов и Барна Танцош, министър на околната среда, водите и горите на Румъния, проведоха официална двустранна среща по покана на българската страна.

В хода на разговорите между двамата министри бяха обсъдени широк кръг от въпроси, свързани с преодоляване на последиците от изменението на климата и прехода към въглеродна неутралност, трансграничното управление на съвместните акватории на река Дунав и Черно море, опазването на биоразнообразието, управлението на защитени територии и подобряването качеството на въздуха в пограничните райони.

Министър Сандов запозна румънския си колега с мерките, които страната ни ще предприеме за намаляване на въглеродните емисии и достигане на въглеродна неутралност до 2050 г., които включват и иновативни зелени технологии. Той каза още, че е важно България и Румъния да работят заедно в разработването на съвместни мерки за борба с процесите на опустиняване, които застрашават региона на Добруджа през последните години, вследствие от изменението на климата и изсичането на горите.

От своя страна министър Танцош отбеляза, че при постигането на новите по-амбициозни цели за намаляване на емисиите, включително и при преговорите по Пакета “Подготвени за цел 55%“ (Fit for 55), е от особено значение да бъдат отчетени националните специфики на отделните държави, за да се осигури справедлив, устойчив и социално приемлив преход.

По темата за управлението на водите двамата министри се обединиха около необходимостта в най-кратки срокове да бъде проведено заседание на Работна група „Черно море“, която е част от Смесената комисия за управление на водите, създадена в изпълнение на Споразумението за сътрудничество в областта на управлението на водите от 2005 г.

Министър Танцош представи предизвикателства, пред които е изправена страната му във връзка с нерегламентираното изгаряне на стърнища. Той увери българската страна, че съвместно с румънското Министерство на земеделието търсят начини за прекратяване на тази вредна практика, която води не само до негативни последици за качеството на въздуха, но и до загуба на човешки животи.

Конкретните мерки, които двамата министри набелязаха, са: обмен на опит и добри практики за борба с процесите на опустиняване на територията на двете страни; обмен на знания при разработката на иновативни зелени технологии; определяне на график за провеждане на срещи между работните групи на Смесената комисия за управление на водите; обмен на опит между териториалните инспекции по околната среда на двете страни по отношение управлението и опазването на гранични защитени територии и зони; засилване на сътрудничеството между регионалните инспекции по отношение на мерките за опазване на чистотата на въздуха в пограничния район и провеждането на съвместни проверки на територията на двете страни.

Двамата министри взеха участие и в конференцията „Зеленият дневен ред: Нулевите нетни емисии като път към устойчивото бъдеще“, организирана от Коалиция “За зелен рестарт” в партньорство с Представителството на Европейската комисия в България. Участниците в събитието обсъдиха прехода към нулеви нетни емисии, прилагането на Зелената сделка и нейното значение за развитието на България и Европа.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *