Какви са цените в България спрямо средноевропейските

По-евтина ли е била храната във вашата страна, отколкото в останалите членки на Европейския съюз през миналата година? В днешна публикация европейската статистическа агенция Евростат обобщава най-новите си данни за разликата в индексите на ценовите нива на потребителските стоки и услуги сред държавите от ЕС и онагледява разликите между страните.

Разликите са представени и по държави, и по сектори. Стоките и услугите, разгледани в изследването, са разделени в 10 сектора: „хранителни продукти“, „хотелиерство и ресторантьорство“, „отдих и култура“, „комуникации“, „транспортни услуги“, „лични превозни средства“, „мебели и обзавеждане за дома“, „поддържане на дома“, „облекло и обувки“ и „алкохолни и тютюневи изделия“.

Индексите осигуряват сравнение на ценовите нива на страните спрямо средните за ЕС. Ако индексът на дадена държава е над 100 пункта, което е определено за средна стойност за ЕС, цените в съответната страна са по-високи в сравнение със средните за Общността, а ако индексът е под 100 пункта – цените са относително по-ниски.

Данните сочат, че потребителските цени в България през 2021 г. регистрират в различна степен по-ниски нива спрямо средните за ЕС в следните сектори:

– „хранителни продукти“ – по-ниски с 22,6 на сто;
– „хотелиерство и ресторантьорство“ – по-ниски с 53,6 на сто;
– „отдих и култура“ – по-ниски с 34 на сто;
– „комуникации“ – по-ниски с 25,4 на сто;
– „транспортни услуги“ – по-ниски с 48,3 на сто;
– „лични превозни средства“ – по-ниски с 14,1 на сто;
– „мебели и обзавеждане за дома“ – по-ниски с 43,3 на сто;
– „жилищни разходи“ – по-ниски с 64,4 на сто;
– „облекло и обувки“ – по-ниски с 23,6 на сто;
​​​​- „алкохолни и тютюневи изделия“ – по-ниски с 35,6 на сто.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.