Предлагат нови правила при теглене на потребителски кредит онлайн

Договорът за потребителски кредит, когато се сключва в електронна форма, да се подписва с квалифициран електронен подпис. Това предлагат депутати, които са внесли в Народното събрание промени в Закона за потребителския кредит.

В момента законът предвижда договорът за потребителски кредит да бъде сключен „в писмена форма, на хартия или друг траен носител“. Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ, съдържащ електронно изявление. Така електронният документ е приравнен по правни последици на писмения, посочват вносителите на промените в мотивите към законопроекта.

Те подчертават, че с развитието на информационните технологии делът на този тип договори става все по-голям и поставя предизвикателства пред създаването на достатъчно сигурна правна среда.

Основните проблеми при използването на електронни изявления са установяването по безспорен начин на авторството на едно електронно изявление и на автентичността на съдържанието му и гарантиране, че то  е така защитено, че не може да стане достояние единствено на лицето, до което е адресирано.Особено уязвими при договарянето в електронна среда са потребителите – физически лица, които действат извън рамките на своята търговска или професионална дейност. Една от тях са потребителските кредити, посочват депутатите. При сключване на потребителски кредит онлайн, за съжаление, не винаги има достатъчно ниво на сигурност и гаранции за потребителя – кредитополучателя.

Масово банки и кредитни институции дават възможност за кандидатстване за кредит, получаване на одобрение и сключване на договора изцяло по интернет. Често в общите условия се приема, че изявленията на страните по мейл или чрез електронната платформа на банката например се приемат за саморъчно подписани.

 

istock
istock

 

Така сега е достатъчно изпращането на лични данни за потвърждение по електронна поща, за да бъде изтеглен потребителски кредит. Това обаче създава рискове за потребителите, подчертават вносителите на законопроекта.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *