Зам.-министър Ренета Колева: От действията ни зависи да запазим планетата

“От действия ни зависи да запазим планетата, защото сме я наследили и като отговорни граждани и родители трябва да я завещаем в по-добро състояние на вас, нашите деца. Измененията на климата се случват тук и сега и нямаме време за колебание”. Така заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева се обърна към младите участници в заседанието на Съвета на децата, проведено днес в резиденция „Бояна“.

В презентацията си тя представи актуални въпроси по темата за изменението на климата – какво представляват парниковите газове; какви са последиците от изменението на климата; какви са международните документи и научните доклади по темата; какво представлява Зелената сделка, какви са политиките на ЕС за смекчаване и адаптация към изменението на климата, както и политиките за адаптация на национално ниво. Всеки от нас може да предприеме конкретни мерки, чрез чието изпълнение да спомогне за смекчаването на климатичните промени – допълни тя и запозна учениците с какво може всеки един от нас да допринесе в ежедневието си.

Ренета Колева проведе ползотворен разговор с учениците и коментира заедно с тях как разделното събиране на отпадъци помага да намалим количеството им, разказа им какъв е “пътят” на рециклираните отпадъци и за какво се използват. Тя обясни на децата как функционира депозитната системата за опаковки. Някои от учениците вече са използвали тази система и изразиха желание за въвеждането й в цяла България.  Ренета Колева ги увери, че МОСВ усилено работи национална депозитна система да бъде факт в най-скоро време.

Заместник-министърът сподели с младите участници, че министерството провежда национална кампания „Да сложим точка на замърсяването”. „Локализирахме т.н. “точки”, които се използват неправомерно за изхвърляна на отпадъци и дадохме срок на общините да бъдат почистени. Сега извършваме проверки дали това е направено“, информира тя. В кампанията участват и всички служители на структурите на МОСВ. Екипите вече почистиха замърсени терени на територията на цялата страна, като инициативата продължава и в нея се включват и други институции и граждани, за да дадем пример, че заедно можем.

Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавна агенция за закрила за детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето, като основната му цел е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. В Съвета на децата са включени представители от 28-те административни области в страната, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *