Концепцията „умен град“ – реалност или научна фантастика?

В последните години концепцията за умни градове привлича все повече внимание и интерес в България. Но какво всъщност означава „умен град“ и дали това е реалност или само научна фантастика? …

Концепцията „умен град“ – реалност или научна фантастика? Read More