Ритейл парковете движат пазара на търговски площи у нас

Активността на пазара на търговски площи у нас продължава да нараства през второто тримесечие, воден основно от динамиката при ритейл парковете. Общият обем на новоподписаните договори за отдаване под наем …

Ритейл парковете движат пазара на търговски площи у нас Read More

България е единственият пазар в ЦИЕ с ръст на инвестициите в бизнес имоти за полугодието

България е единственият пазар на бизнес имоти в шестте страни от Централна и Източна Европа, наблюдавани от консултантската компания Colliers International, който регистрира ръст на инвестициите на годишна база през …

България е единственият пазар в ЦИЕ с ръст на инвестициите в бизнес имоти за полугодието Read More