Главният проектант е този, който трябва да контролира качеството на проекта

Утвърждаването на водещата роля на главния проектант, който да контролира и гарантира качественото изпълнение на инвестиционния проект от началото на процеса до въвеждането на сградата в експлоатация, е ключов приоритет …

Главният проектант е този, който трябва да контролира качеството на проекта Read More