Логистичните площи в София са се увеличили с 19 хил. кв. м през полугодието .

Наличните модерни индустриални и логистични площи в София са се увеличили с 18 700 квадратни метра през първото полугодие на 2023 г. спрямо предходните шест месеца, което е едно от …

Логистичните площи в София са се увеличили с 19 хил. кв. м през полугодието . Read More