Община Габрово улеснява достъпа на хората с увреждания

Община Габраво ще представи дейностите за модернизация на сградата – един от архитектурните шедьоври на Габрово, дело на арх. Карл Кандулков. Екипът ще покаже плановете по въвеждането на мерки за енергийна ефективност и текущите ремонти. Събитието ще се състои в петък, 25 ноември 2022 г., от 11:00 часа в ритуалната зала на Община Габрово и е по проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., общата сума по него е малко над 6.5 млн. лв. Ползва се кредитен ресурс от финансов инструмент в размер на 2.250 млн. лв. и собствено финансиране за малко над 536 хил. лв. Разходите включват строителни работи, закупуване на оборудване, проектиране, авторски и строителен надзор, административно управление.

Сградата не е паметник на културата, но цялостният и́ облик ще бъде запазен. Предвиден е достъп за хората с увреждания, ще има ново обзавеждане, прилежащото дворно пространство ще бъде реконструирано. Акцентира се на промени, които са наложителни, за да продължи нормалното функциониране на обекта.

След конферентната част е предвидено посещение на обекта, където кметът на общината Таня Христова и представители на изпълнителя „Ав Билд“ ЕООД ще дадат символичен старт на дейностите.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.